ຮູບພາບບັນຍາກາດ ຂອງ ງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງ JAOL ຄົບຮອບ 20 ປີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2023

ຂໍຂອບໃຈຮູບພາບຈາກສະມາຊິກຫຼາຍໆ.

JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ
JAOL 20 ປີ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ງານລ້ຽງ JAOL 20 ປີ

ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ
ສະຖານ​ເອກອັກຄະ​ລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະ​ຈໍາ ສປປ ລາວ
ມູນ​ນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation)
Ryobi Lao Co., Ltd
Summit Home Co., Ltd
Tomi Atelier
Kafepa' Coffee & Cafe
ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ
ບໍລິສັດ ບັນດາ ດິຈິຕອນ ບີຊີເນສ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ