JAOL 20 ປີ

ຊົມເຊີຍການສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຄົບຮອບ 20 ປີຢ່າງສຸດໃຈ!

JAOL ໂດຍສັງເຂບ

ງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງ

ການສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຄົບຮອບ 20 ປີ

ຮູບພາບຂອງງານລ້ຽງ

ຮູບພາບບັນຍາກາດ ຂອງ ງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງ JAOL ຄົບຮອບ 20 ປີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2023.

ຄໍາອວຍພອນຈາກສະມາຊິກ

ຄໍາອວຍພອນຈາກສະມາຊິກ JAOL ຕໍ່ການສະເຫຼີມສະຫຼອງການສ້າງຕັ້ງ JAOL ຄົບຮອບ 20 ປີ.

VDO ຂອງງານລ້ຽງ

VDO ບັນຍາກາດ ຂອງ ງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງ JAOL ຄົບຮອບ 20 ປີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2023.

ຮູບພາບ

ຮູບພາບແຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາ

  • ທັງໝົດ
  • ກິດຈະກໍາ JAOL
  • ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ກິດຈະກໍາ JAOL

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມຊົງຈໍາຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL

ຄະນະບໍລິຫານງານ JAOL ຊຸດປະຈຸບັນ (ຊຸດທີ VII ເພີ່ມຕື່ມ)

ທ່ານ ປອ. ບັນດາໄຊ ລໍວັນໄຊ

ປະທານ

ທ່ານ ປອ. ນາງ ມະໄລຄໍາ ພິລາພອນ

ຮອງປະທານ

ທ່ານ ບຸນຍະເດດ ພວງມະລາ

ຮອງປະທານ

ທ່ານ ປອ. ນາງ ອິດທິດາ ຍັງນຸວົງ

ຮອງປະທານ

ທ່ານ ນາງ ພຸດສະດາ ຈອນເພັດສະລາດ

ເລຂາທິການ

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ອາໄລ ພົນວິໄຊ

ກໍາມະການ

ທ່ານ ໄພປະດິດ ແກ້ວຫາວົງ

ກໍາມະການ

ທ່ານ ປອ. ນາງ ດາສະຫວັນ ມະນີວົງ

ກໍາມະການ

ທ່ານ ປອ. ຂັນທະນູ ຫລວງໄຊຊະນະ

ກໍາມະການ

ທ່ານ ຈັນຖຸນາ ສຸທໍາມະວົງ

ກໍາມະການ

ທ່ານ ນາງ ວັນມະນີ ຈັນງາຄຳ

ກໍາມະການ

ທ່ານ ທອງຂັນ ແກ້ວແກ່ນຈັນ

ກໍາມະການ

ທ່ານ ປອ. ອາມິດ ເພັດສະດາ

ກໍາມະການ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ງານລ້ຽງ JAOL 20 ປີ

ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ
ສະຖານ​ເອກອັກຄະ​ລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະ​ຈໍາ ສປປ ລາວ
ມູນ​ນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation)
Ryobi Lao Co., Ltd
Summit Home Co., Ltd
Tomi Atelier
Kafepa' Coffee & Cafe
ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ
ບໍລິສັດ ບັນດາ ດິຈິຕອນ ບີຊີເນສ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ